IPR


IPR eli Intellectual Property Rights tarkoittaa suomeksi aineettomia oikeuksia tai immateriaalioikeuksia.


Kuluttajina tormäämme IPR-asioihin päivittäin. Ostamme brändituotteita ja hypistelemme upeita design-luomuksia. Kiinnostumme uusista teknisistä ratkaisuista ja surffaamme sujuvasti netissä eri verkko-osoitteissa. Huolestumme tuoteväärennöksistä ja vaatesuunnittelijoiden kopiointitapauksista.


Vaikka emme sitä välttämättä tunnista, kaupallisesti tärkeisiin asioihin kohdistuu erilaisia aineettomia oikeuksia. Yrittäjät ja yritykset hankkivat niitä suojatakseen omia etujaan. Hankittuja oikeuksia ei aina haluta korostaa, ettei ostotapahtuman lumous kärsisi. Silloin tällöin käy kuitenkin niin, että mielenkiintoinen IPR-riitatapaus nousee uutisotsikoihin.

Yrittäjälle IPR-asioiden tuntemus on tärkeää kolmesta syystä.

1) Toisten IPR-oikeuksien loukkaaminen voi johtaa korvausvastuuseen.

2) Hankkimalla IPR-oikeuksia voit rajoittaa kilpailijoiden toimia. Tämän kilpailuedun turvin voit saada tuotteistasi korkeamman katteen.

3) IPR-oikeudet ovat yrityksen aineetonta omaisuutta (Intellectual Property, IP), jonka arvo voi nousta huomattavan suureksi.

Oikein oivallettuna IPR on vahva strateginen kilpailuetu ja yrityksen keskeistä omaisuutta. Yrityksen elinkaaren aikana aineettomia oikeuksia kertyy vähitellen. Niitä ovat markkinoinnin suojakeinot: toiminimi, tavaramerkki ja verkkotunnus sekä tuotteiden suojakeinot: patentti, hyödyllisyysmalli, mallioikeus ja tekijänoikeudet. Lisäksi joukkoon voi lukea liikesalaisuudet ja arvoketjun toimijoiden väliset sopimukset. Asiantuntevasti johdettuna koko yrityksen toiminta voi lopulta rakentua IPR-asioiden varaan.

Jokainen yrittäjä ja yrittäjäksi aikova törmää tavalla tai toisella IPR-kysymyksiin. Moni kohtaa juridisia ongelmia, mutta lähes kaikilta yrittäjiltä jää hyödyntämättä mahdollisuuksia, jotka olisivat olleet aivan käden ulottuvilla. Omassa yrityksessä tehtävä päivittäinen työ voi hyvin suunniteltuna rakentaa ja kasvattaa omaa brändiä vuosien varrella. IPR-osaaminen kuuluukin yrityksen koko henkilökunnalle, omistajille, johtoryhmälle sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin asiantuntijoille.


Säästä selvää rahaa ja opiskele lisää IPR-asioista.  Lue aiheesta kirjoistani.

Tutustu aiheeseen haastattelujeni kautta YouTube -kanavalla Tuotekehitys tutuksi.